Szabályzat

Felhasználói feltételek a 2019.05.08-ig leadott megrendelésekhez ITT.

Felhasználói feltételek a 2022.12.31-ig leadott megrendelésekhez ITT.

Felhasználói feltételek a 2023.07.02-ig leadott megrendelésekhez ITT.

Felhasználói feltételek a 2023.10.15-ig leadott megrendelésekhez ITT.

Felhasználói feltételek a 2024.03.29-ig leadott megrendelésekhez ITT.

A Bolf.hu webáruház Felhasználói szabályzata 2024.03.30-től

I. Fogalom meghatározások

 • A Felhasználói feltételekben használt kifejezések jelentése:
 • 1.1 Ügyfél – olyan természetes, jogi személy, vagy nem jogi szervezeti egység, amely rendelkezései kifejezetten jogképességet biztosítanak, amely Megrendeléseket ad le a Webáruházban;
 • 1.2 Polgári Törvénykönyv (Ptk.) – 1964. április 23-itörvény (Jogi Közlöny 2023 év,1610, 1285, 1615, 1890, 1933);
 • 1.3 Felhasználói feltételek – a Bolf.hu webáruház elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szabályzat;
 • 1.4 Webáruház (Áruház) – az internetes szolgáltatás a www.bolf.hu alatt érhető el, amelyen keresztül az Ügyfél megrendeléseket adhat le;
 • 1.5 Termék – a Webáruházban bemutatott termékek;
 • 1.6 Értékesítési szerződés – Termékek értékesítési szerződése a Ptk. értelmében, mely létrejött a Bolf Sp. z o.o. és az Ügyfél között, melyet az Áruház webodalán kötöttek meg; Internetes eladás érdekében és szükséges szolgáltatások nyújtása elektronikus úton.
 • 1.7 A fogyasztói jogokról szóló törvény – 2014. május 30-i törvény (Jogi Közlöny 2023. szám, 2759, 1285);
 • 1.8 Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény – 2002. július 18-i törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról (Jogi Közlöny 2019 , 123);
 • 1.9 Megrendelés – az Ügyfél szándéknyilatkozata, mely közvetlenül az Adásvételi szerződés megkötésére irányul, különös tekintettel az áruk típusára és számára;
 • 1.10 Fogyasztó - az üzleti vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó jogi cselekményt végző természetes személy, valamint az üzleti vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó jogi cselekményt végző természetes személy, ha a cselekmény tartalma azt mutatja, hogy az nem szakmai tevékenységéhez kapcsolódik. Az adott személy számára a központi nyilvántartásra és a gazdasági tevékenységre vonatkozó adatokra vonatkozó rendelkezések alapján rendelkezésre bocsátott, különösen üzleti tevékenységének tárgyából eredő jellege.
 • 1.11 Eladó - Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., amelynek székhelye: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 32.
 • 1.12 Illegális tartalom - minden olyan információ, függetlenül a továbbítás formájától, amely önmagában vagy egy műveletre hivatkozva, beleértve a termékek értékesítését vagy a szolgáltatások nyújtását, ellentétes az uniós joggal vagy bármely tagállam jogával, amely összhangban van az uniós joggal;
 • 1.13 Tiltott tartalom - minden olyan információ, amelyet az eladó nemkívánatosnak tart az Internetes áruházban.

II. Általános rendelkezések

 • 2.1 Az alábbi Felhasználói feltételek meghatározzák a www.bolf.hu weboldalon található webáruház használatának szabályait és a webáruház ügyfeleinek szánt szolgáltatások használatának szabályait;
 • 2.2 Az alábbi Felhasználói feltételek egy olyan szabályzat, melyről szó van az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény 8. cikkében;
 • 2.3 A www.bolf.hu weboldalon elérhető Bolf webáruházat a "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BT üzemeltet, székhely Zielona Góra Országos Bírósági nyilvántartási szám: 0000529285, a Zielona Góra Bíróság – VIII kirendeltség, ADÓSZÁM: 9291861928, REGON 360003583, cím: Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, továbbá mint Bolf Sp. z o.o. vagy Eladó,
  Kapcsolat:
  Bolf Sp. z o.o.
  Kożuchowksautca 32.
  65-364, Zielona Góra
  Adószám: PL9291861064
  Cégjegyzékszám: 081225888
  A megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségekre lehet irányítani, az áruház e-mail címe: bolf@bolt.hu, vagy az alábbi telefonszámokra: 06709075553 (az érintett üzemeltető árlistájának megfelelően).
  A cserével, visszatérítéssel és reklamációval kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségekre lehet irányítani, webáruház e-mail címére: bolt@bolf.hu vagy az alábbi telefonszámokra: 06709075553 (az érintett üzemeltető árlistájának megfelelően).
 • 2.4 Az alábbi szabályzat különösen meghatározza:
  • a. a regisztráció és a webáruház fiók használatával kapcsolatos szabályokat;
  • b. az online áruházon keresztül történő megrendelésekre vonatkozó feltételek és szabályokat;
  • c. az illegális vagy tiltott tartalom közzététele esetén követendő eljárásokat.
 • 2.5 A webáruház használata abban az esetben lehetséges, ha az ügyfél által használt informatikai rendszer és az alábbi minimális műszaki követelmények teljesülnek:
  • a. Internet böngésző opcionálisan: Interne Explorer, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari
  • b. Minimális képernyőfelbontás 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 Az online áruház használatához az Ügyfélnek biztosítania kell magának hozzáférést olyan számítógéphez, melynek van hozzáférése az internethez;
 • 2.7 Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban a Bolf Sp. z o.o. a Bolf.hu webáruház tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a webáruház szolgáltatásainak nyújtását 18 év alatti személyeknek. Ebben az esetben a potenciális ügyfeleket értesíteni fogják a fentiekről;
 • 2.8 Az ügyfelek bármikor hozzáférhetnek a jelen Szabályzathoz a www.bolf.hu honlapján és az ott található linken keresztül letölthetik, és kinyomtathatják azokat;
 • 2.9 Az Áruház honlapján megadott árukra vonatkozó információk, különösen a leírásaik, a műszaki és a funkcionális paramétereik és az áraik, a Ptk. 71. cikke szerinti meghívást jelentenek a szerződés megkötésére;
 • 2.10 A webáruházban bemutatott gyermekruházat 3 éves kornál idősebb gyermekek számára készült és használatuk felnőtt felügyelete mellett ajánlott;

III. A webáruház használatának szabályai

 • 3.1 Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy Ügyfélfiókjával regisztrálva vagy regisztrálás nélkül vásároljon az Áruházban;
 • 3.2 A regisztráció, a regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik, amely a weboldal egyik oldalán érhető el;
  • 3.2.2 A felhasználói fiók regisztrálásával az ügyfél hozzáférést kap a vásárlások történetéhez és a személyes adatokhoz való állandó hozzáféréshez, valamint a saját módosításuk lehetőségéhez olyan időszakban, amikor az ügyintéző jogosult a feldolgozásra az értékesítés dokumentálása terén a törvényből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban. Emellett az Ügyfélfiók lehetővé teszi a vásárolt termékek könnyű visszatérítését vagy panaszát.
  • 3.2.3 Az ügyfél regisztrált fiókja vásárlási aktivitás hiányában 5 év elteltével törlésre kerül az utolsó vásárlást követően.
  • 3.2.4 Az ügyfél bármikor a személyes adatok felügyelőjéhez fordulhat a fiók eltávolításának céljából, e-mailt küldve az alábbi e-mail címre: admin@bolf.com
 • 3.3 Regisztráció nélküli vásárlás esetén az Ügyfél a megrendelést alátámasztó üzenettel egyidejűleg kap egy logint és egy jelszót, mely segítségével egy ügyfélfiók hozható létre, akár a megrendelés befejezése előtt pl. a megrendelés követése érdekében, visz árú, vagy reklamációval kapcsolatosan.
 • 3.4 A személyes adatok adminisztrátora a Bolf Sp. z o.o. székhely Zielona Góra ul. Kożuchowskiej 32;
 • Az Ügyfelek személyes adatainak feldolgozása a 6. paragrafus 1 száma alapján történik b) az Európai Parlament és a Tanács 2016/279 / EU rendelete (2016. április 27.) az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, azaz a személyes adatok védelméről. értékesítési szerződés teljesítése az e szabályzatban meghatározott feltételek szerint, és az érintett kérésére az intézkedés megkötése előtt, a szerződésnek a szabályokkal összhangban történő betartásához szükséges ideig, és az általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig. Az ügyfelek személyes adatait a megrendelés végrehajtásához szükséges ideig tárolják a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint, figyelembe véve az adminisztrátornak az online értékesítés területén fennálló jogi kötelezettségeinek teljesítésének időpontját. Személyes adatok biztosítása önkéntes, de szükséges az értékesítési szerződés végrehajtásához. Ha az adatok nem kerülnek elküldésre az megakadályozza a megrendelés feldolgozását. A személyes adatok a megrendelés kivitelezése érdekében továbbíthatók az adminisztrátor munkáját segítő felügyeleti szervezetek rendelkezésére a megbízott feldolgozási megállapodásoknak és az alkalmazandó jogszabályok alapján felhatalmazott szervezeteknek és szerveknek megfelelően.
 • Az Adminisztrátor az Online Áruházhoz kapcsolódóan a tagállamok hatóságaival, a Bizottsággal, a Digitális Szolgáltatások Tanáccsal való közvetlen kommunikációra szolgáló elektronikus kapcsolattartási pontot jelölt ki: admin@denley.pl Ugyanezt a kapcsolattartási pontot az Ügyfél használhatja közvetlen és gyors kommunikáció az adminisztrátorral. A kommunikáció lengyel vagy angol nyelven történhet.
 • 3.5 A Vevő külön beleegyezésének kifejezésekor az adott személyes adatok más célokra is felhasználhatók a kifejezett beleegyezés tartalmában meghatározott mértékben;
 • 3.6 Az ügyfél a vásárlás során, vagy egy későbbi időpontban a megfelelő mező kitöltésével elfogadhatja az e-mail hírlevél vagy/és sms hírlevél kézbesítését. A fent említett beleegyezéssel hozzájárul az adatok feldolgozására a Bolf. Sp. z o.. Sp.k. által, saját termékeikkel kapcsolatos közvetlen marketing ajánlatainak elküldése céljából, és a megadott e-mail címre és/vagy telefonszámra elektronikus módon, vagy távközlési eszközökkel kereskedelmi információkat, a 2002. július 18-i az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvényben meghatározott módon, melyek a Bolf. Sp. z o.o Sp.K-tól származnak, székhely: Zielona Góra. A kifejezett hozzájárulás önkéntes, bármikor törölhető, e-mail és SMS hírlevél leiratkozás: E-mail és SMS newsletter leiratkozás
 • 3.7 Az Ügyfélfiókot regisztráló Ügyfelek állandó hozzáférést kapnak adataikhoz és lehetőségük van azok javítására a www.bolf.hu weboldalon keresztüli fiókjukba bejelentkezve. Függetlenül attól, hogy rendelkezik Ügyfélfiókkal, minden Ügyfélnek joga van hozzáférést kérni az általa megadott személyes adatokhoz, joga van helyesbíteni (módosítani), törölni vagy korlátozni az adatkezelést, tiltakozni az adatkezelés ellen, adatok átvitelére. Az ügyfél jogosult továbbá a hozzájárulást bármikor visszavonni anélkül, hogy ez a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét érintené, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. A jogok gyakorlásának lehetősége alapvetően attól függ, hogy az adott adatkezelés milyen jogalapon alapul. A fenti jogok gyakorlásához forduljon az admin@bolf.com adminisztrátorhoz
 • 3.8 Bolf Sp. z o.o.. megfoszthatja az Ügyfelet a Webáruház használatához való jogtól, valamint azonnali hatállyal korlátozza annak hozzáférését a Webáruház egyik vagy valamennyi online forrásához, ha az Ügyfél megsérti a Szabályzatot, különösen akkor, ha:
  • a. Az online boltban történő regisztráció során feltétlenül, pontatlanul vagy elavultan, félrevezető vagy harmadik felek jogainak megsértésével kapcsolatos adatokat adott meg;
  • b. harmadik fél személyes jogait megsértette az online boltban, különösen az online bolt más ügyfeleinek személyes jogait;
  • c. olyan egyéb magatartásokat követett el, amelyeket a Bolf Sp. z o.o.. az alkalmazandó joggal vagy az internet használatának általános elveivel ellentétes magatartásnak vél,
  • d. a 3.10-es pontban leírt tartalmakat közölt a webáruházban
 • 3.9 Az a személy, akit megfosztottak az online áruház használatától, nem regisztrálhat újból a Bolf Sp. előzetes beleegyezése nélkül.
 • 3.10 Az Ügyfél különösen köteles:
  • a. ne adjon át és ne továbbítson törvény által tiltott illegális vagy tiltott tartalmat, például olyan tartalmat, amely erőszakot hirdet, rágalmaz vagy sérti harmadik felek személyiségi és egyéb jogait, csalás kísérletére és pénzzsarolásra szolgál, és különösen olyan tartalmat, amely:
   • - nem egyeztethető össze a Webáruház témájával - a kijelentéseknek kapcsolódniuk kell a Webáruházon belül megjelenő tartalomhoz,
   • - a Webáruház működésével kapcsolatos technikai kérdéseket érinti - a technikai kérdéseket az Ügyfélnek elektronikusan kell jeleznie az admin@denley.pl e-mail címen,
   • - hivatkozásokat tartalmaz,
   • - a Webáruházzal versenyképes tevékenységek végzésére szolgálnak, például versenyképes online áruházak népszerűsítésére,
   • - tiltott reklám-, promóciós és marketingtevékenység végzésére szolgálnak, különösen hirdetések elhelyezésével, termékek, szolgáltatások, projektek, kollekciók értékesítésével és reklámozásával,
   • - erőszakra buzdít bármely élőlény ellen, beleértve az állatokat is, vagy jóváhagyja az ilyen erőszakot,
   • - bármilyen fasiszta vagy más totalitárius államrendszert propagál,
   • - nemi, szexuális, nemzeti, etnikai, faji vagy vallási különbségeken vagy felekezettől való függetlenségen alapuló gyűlöletet szít, vagy ilyen gyűlöletet helyesel,
   • - emberek egy csoportját vagy egyes személyeket nemi, szexuális, nemzeti, etnikai, faji vagy vallási hovatartozásuk vagy vallási felekezet hiánya miatt sérteget,
   • - soviniszta és nőgyűlölő jellegű tartalmat, valamint nemi megkülönböztetés jeleit tartalmaz,
   • - trágár vagy más sértő tartalmat tartalmaz,
   • - veszélyes viselkedésre ösztönöz vagy jóváhagyja az ilyen viselkedést,
   • - vallásos érzelmeket sért,
   • - kellemetlenséget okozhat más Ügyfél-felhasználóknak, különösen az empátia vagy a tisztelet hiánya miatt;
  • b. úgy használja az Internetes áruházat, hogy annak működését ne zavarja, különösen meghatározott szoftverek vagy eszközök használatával;
  • c. ne tegyen olyan lépéseket, mint például: kéretlen kereskedelmi információk küldése vagy közzététele az online áruházban (spam);
  • d. az Online Áruház olyan módon történő használata, amely nem okoz kényelmetlenséget más vásárlóknak és a Bolf Sp. z o. o.,
  • e. az online áruházban közzétett összes tartalmat kizárólag saját személyes használatra használja fel;
  • f. az internetes áruházat a Lengyel Köztársaság területén hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, a Szabályzat rendelkezéseivel, valamint az internethasználat általános elveivel összhangban használja;
 • 3.11 Az Eladó jogosult a megjegyzésekben (termékértékelésekben) szereplő, pontban megjelölt tulajdonságokkal rendelkező tartalmat eltávolítani. 3.10 levél a., a fennmaradó körben pedig az általánosan alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.
 • 3.12 A szabályzat elfogadása egyenértékű a 2004. március 11-i az árukra és szolgáltatásokra kivetett adóról szóló törvény előírásai által előírt elektronikus formában történő számlák fogadásához való hozzájárulással.
 • 3.13 A Kapcsolat fül a Bolf Sp. z o. o. által feldolgozott személyes adatok biztonságát felügyelő adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit tartalmazza. Ha jogai esetleges megsértését tapasztalja, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ügyfeleink adatainak biztonsága érdekében minden észrevételt haladéktalanul ellenőrzünk, hogy biztosítsuk a kezelt adatok legmagasabb szintű védelmét.
 • 3.14 A www.bolf.hu webhely általi automatikus adatkezeléssel kapcsolatos információk az Adatvédelmi szabályzatban találhatók.

IIIa. Az illegális és tiltott tartalom bejelentésére vonatkozó eljárás

 • 3a.1 Bolf sp. z o. o. olyan technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre, amelyek lehetővé teszik bármely személynek vagy jogi személynek, hogy jelentse a Webáruházban tiltott tartalom jelenlétét, különös tekintettel a III. paragrafus 3.10 pontjában leírtakat a) amelyet a személy vagy szervezet tiltott tartalomnak tekint, és ezt a jelentést megkülönböztetéstől mentesen dolgozza fel.
 • 3a.2 pontban említett értesítés A 3a.1. pont elektronikusan is megtehető a jelentkezési űrlap kitöltésével, amely a https://www.denley.pl/contact-pol.html aktív linken érhető el. Az űrlapot teljes egészében ki kell tölteni elküldés előtt.
 • 3a.3 A kérelem benyújtása ingyenes.
 • 3a.4 Bolf sp. z. o. o. késedelem nélkül az adatlap tartalmában megjelölt e-mail címre e-mailben visszaigazolást küld a bejelentőnek az átvételről.
 • 3a.5 Bolf sp. z o. o. a bejelentést időben (legfeljebb 14 napon belül), nem önkényesen, tárgyilagosan és kellő gondossággal mérlegeli, és a feljelentés tartalmáról döntést hoz.
 • 3a.6 A Bolf sp. z o.o. bejelentésével kapcsolatos döntés meghozatalát követően. indokolatlan késedelem nélkül értesíti a kérelmezőt a bejelentés figyelembevételét megtagadó határozat, illetve annak elfogadásáról és az ügyben hozott döntésének tartalmáról, továbbá tájékoztatást ad a határozat elleni panasz benyújtásának lehetőségéről.
 • 3a.7 a A bejelentés figyelembevétele a következőkből állhat: a bejelentett tartalom eltávolítása (vélemény kommentben), a tiltott tartalmat elérhetővé tevő fiók felfüggesztése vagy a tiltott tartalmat elérhetővé tevő fiók törlése.
 • 3a.8 Meghatározott illegális tartalomra felhatalmazott bírósági vagy közigazgatási szerv által kiadott megrendelés kézhezvétele esetén az Eladó tájékoztatja az adott szolgáltatást igénybe vevő Ügyfelet a megrendelésről és a válaszlépésekről, jelen végzésre, legkésőbb a végzésre reagáló intézkedés megtételekor, vagy adott esetben a végzésben meghatározott időpontban.

IIIb. Az Eladó jogellenes és tiltott tartalom bejelentésére vonatkozó határozata elleni fellebbezési eljárás

 • 3b.1 a Bolf sp. z o. o. belső rendszert vezetett be a tiltott tartalommal kapcsolatos döntésekkel kapcsolatos panaszok bejelentésére és elbírálására
 • 3b.2 A Bejelentőnek joga van panaszt tenni az Eladó tiltott tartalom bejelentésére vonatkozó döntése ellen.
 • 3b.3 Az Eladó automatizált eszközöket használ a panaszok megoldására, de ezek az eszközök emberi ellenőrzés tárgyát képezik.
 • 3b.4 Panasz benyújtható elektronikusan a panaszűrlapon keresztül, amely a https://www.denley.pl/contact-pol.html aktív linken érhető el. Az űrlapot teljes egészében ki kell tölteni elküldés előtt.
 • 3b.5 A panasz benyújtása ingyenes.
 • 3b.6 Bolf sp. z o. o. a 3b.4. pontban hivatkozott adatlap tartalmában megjelölt e-mail címére indokolatlan késedelem nélkül a panaszt benyújtó személynek e-mailben megküldi annak átvételéről szóló visszaigazolást.
 • 3b.7 Bolf sp. z o. o. a panaszt időben (legfeljebb 14 napon belül), nem önkényesen, tárgyilagosan és kellő gondossággal mérlegeli és döntést hoz.
 • 3b.8 A panaszra vonatkozó határozat meghozatala után a Bolf sp. z o.o. a határozat tartalmát e-mailben megküldi a kérelmezőnek.
 • 3b.9 Ha a panasz elegendő indokot tartalmaz ahhoz, hogy az Eladó úgy ítélje meg, hogy a panaszra válaszul hozott intézkedés mellőzése ésszerűtlen, vagy a panasz tárgyát képező információ nem jogellenes és nem összeegyeztethető a Szabályzattal, vagy információt tartalmaz jelezve, hogy a panaszos intézkedése nem indokolja a megtett intézkedést, Eladó határozatát indokolatlan késedelem nélkül visszavonja.
 • 3b.10 A határozatok tartalmával elégedetlen Ügyfélnek jogában áll bármely, a Digitális Szolgáltatások Koordinátora által feljogosított bíróságon kívüli vitarendezési testületet választani a határozatokkal kapcsolatos vitáinak megoldására, ideértve a jelen Szabályzat szerint nem rendezett panaszokat is.
 • 3b.11 Az Eladó előzetes e-mailes figyelmeztetést követően ésszerű időtartamra felfüggeszti a gyakran nyilvánvalóan megalapozatlan bejelentéseket vagy nyilvánvalóan megalapozatlan panaszokat benyújtó szervezetek bejelentéseinek és panaszainak elbírálását.

IIIc. Az illegális és tiltott tartalom közléséért felelős Ügyfél értesítésének eljárása

 • 3c.1 Amennyiben a tiltott tartalom bejelentését indokoltnak ítélik, és konkrét intézkedéseket tesznek, az Eladó tájékoztatja a tiltott tartalom biztosításáért felelős Ügyfelet, kivéve, ha elektronikus adatai nem ismertek.
 • 3c.2 Az információ az Ügyfél azon fiókjához tartozó e-mail címére kerül elküldésre, amelyről az illegális vagy tiltott tartalom az Internetes áruházban megjelent.
 • 3c.3 Az információnak tartalmaznia kell az Eladó döntésének indoklását. Az indoklás a következő információkat tartalmazza:
  • a. annak feltüntetése, hogy a határozat tartalmazza-e a tiltott tartalom eltávolítását, a tiltott tartalom származási helyétől származó Ügyfél fiókjának felfüggesztését vagy a fiók törlését,
  • b. a döntés meghozatalának alapjául szolgáló tények és körülmények, ideértve adott esetben azt is, hogy a döntést egy másik személy (más jogalany) feljelentése alapján hozták-e meg, vagy önkéntes ellenőrzési tevékenység alapján hozták-e meg az Eladó kezdeményezése, és szükség esetén a bejelentő személyazonossága,
  • c. adott esetben információk az automatizált eszközök használatáról a döntéshozatal során, beleértve azt is, hogy döntés született-e az automatizált eszközökkel észlelt vagy azonosított tartalommal kapcsolatban,
  • d. ha a határozat potenciálisan illegális tartalomra vonatkozik, a határozat alapjául szolgáló jogalap megjelölése, valamint annak indoklása, hogy az információ ezen az alapon miért minősül illegális tartalomnak,
  • e. ha a határozat a tartalom Szabályzatnak való állítólagos nem megfelelőségén alapul, a határozat alapjául szolgáló Szabályzatból származó alap megjelölése, valamint annak magyarázata, hogy a tartalom miért tekinthető a Szabályzattal összeegyeztethetetlennek,
  • f. egyértelmű és ügyfélbarát tájékoztatás a határozat elleni fellebbezés lehetőségeiről, így különösen a panasz benyújtásával, a vita peren kívüli rendezésével és a bírósági jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban.
 • 3c.4 Az Eladó a Vásárló fiókját ésszerű időre felfüggeszti, előzetes e-mailben küldött figyelmeztetés után, amennyiben az Áruházban illegális vagy tiltott tartalom gyakran kerül fel.

IV. Az adásvételi szerződés megkötésének és a szerződés teljesítésének eljárása

 • 4.1 Az online áruházon keresztül történő értékesítési szerződés megkötése érdekében látogasson el a www.bolf.hu weboldalra, válassza ki a terméket, annak márkáját, színét és méretét, kövesse az ügyfél számára megjelenített üzenetek és a weboldalon elérhető információk alapján a későbbi technikai lépéseket;
 • 4.2 A Megrendelő által megrendelt áru kiválasztása a kosárba helyezéssel történik;
 • 4.3 Megrendelés közben - a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomásáig-az Ügyfélnek lehetősége van a bevitt adatok módosítására és az Áruk kiválasztására. Ehhez kövesse az Ügyfél számára megjelenített üzeneteket és a weboldalon elérhető információkat;
 • 4.4 Miután az Ügyfél a webáruház használata során megadta az összes szükséges adatot, összefoglalva megjelenítésre kerül a megrendelés. A megrendelés összefoglalása tartalmazza az alábbi információkat:
  • a. megrendelés tárgya
  • b. a megrendelt termékek és szállítási költségek egységértékét és teljes ára,
  • c. a választott fizetési mód,
  • d. a választott szállítási mód,
  • e. a szállítási idő
 • 4.5 Megrendelés elküldéséhez el kell fogadni a kötelezően megjelölt személyes adatokat tartalmazó Felhasználói feltételek tartalmát és meg kell nyomni a "Megrendelés kifizetése" gombot;
 • 4.6 Ha az ügyfél beleegyezését adta a 3.9 a. pontjában foglaltakra 14 napon belül a megrendelést követően a megadott email címre kap egy megkeresést, azzal kapcsolatban, hogy a véleménye a megvásárolt termékről, vagy tranzakcióról feltüntetésre kerülhessen a Bolf.hu weboldalon.
 • 4.7 Ha az ügyfél beleegyezését adta a 3.9, b. pontjában foglaltakra abban az esetben az alábbi szolgáltatók megkereshetik az Ügyfelet a megrendelésben megadott e-mail címen keresztül, azzal kapcsolatban, hogy nyilvánítson véleményt a megrendelt termékről egy kérdőív kitöltésével. Az ily módon megkapott véleményeket a termékekről, szolgáltatásokról, adásvételi tranzakciókról és szolgáltatásokról, fontos információkat nyújthatnak más vásárlóknak a termékek minőségéről és a webáruház szolgáltatásairól:
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Köln, Németország, Cégjegyzék (HRB) 32735, EU adóazonosító szám: DE 812 947 877
  • Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, Adószám: 525-26-74-781, REGON 365338986
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, Adószám: 725 207 12 27, REGON: 101681944
  • VSC Sp. z o.o. sp.k., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, KRS 0000463736, Adószám 899-255-54-48, REGON 020203207
  • Spółka Skąpiec.pl sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS 0000412961, Adószám 8971781582, REGON 021834370
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, 50-381 Wrocław, KRS: 0000420780, Adószám: 5272677009, REGON: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
 • 4.8 Az Ügyfél által elküldött Megrendelés beleegyezést jelent a Bolf Sp. z o.o.-val való vásárlási szerződés megkötéséhez, a Felhasználó feltételekben leírtak alapján;
 • 4.9 a Vásárlási szerződés magyar nyelvű, tartalma megegyezik a Felhasználó feltételek tartalmával.
 • 4.10 Az akciók nem vonhatók össze. Egy megrendelésben egy kedvezmény kód megadása lehetséges.
 • 4.11 A Vevő az Árumegrendelés leadásakor az Eladótól az Áruk ajándékbacsomagolási szolgáltatását is megrendelheti. Ennek a szolgáltatásnak a költsége a Megrendelőlapon látható, és a Vevőt terheli. A szolgáltatás megrendeléséhez a Vevő a Megrendelő űrlapon kiválasztja a megfelelő mezőt.
 • 4.12 Ha a Szabályzat eltérően nem rendelkezik, az Áruk ajándékozási szolgáltatásának nyújtására vonatkozó szerződésre az adásvételi szerződés megkötésének módjára és időpontjára, valamint a jelen szerződésben részes felek kölcsönös jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 • 4.13 A Vevő az Áru ajándékbacsomagolási szolgáltatásának megrendelésével hozzájárul annak Eladó általi maradéktalan teljesítéséhez a Szabályzat VIII. és IX. fejezetében meghatározott szerződéstől való elállási határidő előtt, és tudomásul veszi, hogy annak Eladó általi teljesítését követően fejezetében meghatározott jelen szerződéstől való elállási jogát elveszti.

V. Áruk Közösségen belüli termékértékesítésének részeként történő beszerzése az EU-n belül a Közösségen belüli ügyletekre meghatározott HÉA-adóalanyok számára

 • 5.1 Mikor tekinthető egy ügylet/tranzakció a Közösségen belüli termékértékesítésnek? Az alábbi feltételek biztosításakor számítanak Közösségen belüli termékértékesítésnek:
  • a. az áru az ország határian kívülre kerül, mely a Lengyel Köztársaság területén kívülre értendő, és a Héa törvény 7. cikkének megfelelően más tagállam területén történik,
  • b. A tranzakció olyan ügyféllel történt, aki az EU területén belül HÉ-a fizető fél,
 • 5.2 Ki a közösségen belül történt tranzakciók ügyfele? Az ügyfél EU-n belüli ügyletekre meghatározott (azaz érvényes uniós HÉA-számmal) azonosított HÉA-fizető, vagy jogi személy vagy nem honos jogi személy, aki az EU-n belüli Közösségen belüli tranzakciók esetében azonosított (azaz érvényes EU HÉA-számmal rendelkezik);
 • 5.3 A Közösségen belüli termékkiszállítás lebonyolításának érdekében webáruházunkban, kérjük bejelölni a megrendelő adataiban, hogy „Cég”, kiválasztani a kézbesítés országát és bejelölni az alábbi opciót „HÉA áfa fizető vagyok. Áfa nélkül rendelek, és az az országom területén számolok el vele”. Az ügyfél adatainak, ezen belül az EU-s adószám pozitív elbírálásának esetén, az előírásoknak megfelelően 0-ás áfa kulccsal állítjuk ki a számlát.

VI. Kiszállítás

 • 6.1 Az áruk szállítása a honlapon felsorolt országokba történik, kattints az ügyfél által megjelölt címre a megrendelés leadása közben;
 • 6.2 A megrendelt áru kiszállítása a Magyar Posta, és a DPD futáron keresztül történik. A szállítási költségek részleteit megtalálod az oldalon kattints. A kiszállítást Lengyelország határán kívülre a DHL futárszolgálat végzi;
 • 6.3 Az Ügyfél által leadott megrendelés kiszállítási ideje 2-4 munkanap. A külföldi megrendelések kiszállítási ideje 7-10 munkanap.
 • 6.4 Az Ügyfelek bármikor elérhetik a Felhasználói feltéteket a bolf.hu főoldalán megtalálható linken keresztül, mely onnan letölthető és kinyomtatható. Az Ügyfelek számára a Vásárlási szerződés alapvető rendelkezéseinek rögzítése, biztonsága, megosztása és a megerősítése, a megadott e-mail címre való elektronikus áfás számla elküldésével történik a Héa törvény 2. paragrafus 32. pontja értelmében történik.

VII. Árak és Fizetési módok

 • 7.1 A termékek árai magyar Forintban kerülnek megadásra és tartalmaznak minden összetevőt, ebben az Áfát (az ár kiemelésével), a vámot és egyebeket,
 • 7.2 Az Ügyfél az alábbi módon fizetheti ki a megrendelt termékek ellenértékét:
  • a. átutalással bankszámlára:
  • b. PayU, PayPal rendszeren keresztül
  • c. készpénzzel
  • d. bankkártyával: Pol Card, Mastercard. A hitelkártya a megrendelést követő napon kerül megterhelésre
 • 7.3 Az utánvételes fizetés lehetősége (készpénzes fizetés átvételkor) csak abban az esetben lehetséges ha a megrendelés nem haladja meg az 89 999 Ft-ot meghaladó megrendelések csak előleg megfizetésével rendelhetők meg.

  VIII. A szerződéstől való elállási jog

 • 8.1. Az Ügyfeleknek lehetőségük van 14 napos határidővel elállni a jelen szerződéstől, indoklás nélkül és egyéb költség megfizetése nélkül, melyek megtalálhatók a 8.6, 8.8 pontokban.
 • 8.2. A vásárlástól való elállás menete: a.) az adásvételi szerződéstől az Áru Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy általi átvételével kezdődik, valamint olyan adásvételi szerződés esetén, amely több, külön kiszállított Árut tartalmaz, tételekben vagy részekben - az utolsó Áru, annak tétele vagy része birtokbavételétől, b.) egyéb szerződések esetén - a szerződéskötés napjától.
 • 8.3. A Vevő elállhat a szerződéstő, egy elállási nyilatkozat kitöltésével, melyet el kell juttatni a az Eladóhoz (postán, faxon, e-mailen, vagy a weboldalon található formanyomtatvány kitöltésével). Postázási cím: Bol Bolf Sp. z o.o.., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, tel: 68 888 03 33, (pn-pt, godz.7-15), bolt@bolf.hu A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a lejárati idő előtt elküldeni.
 • 8.4. A szerződéstől való elálláskor a szerződés semmisnek minősül.
 • 8.5. Az Eladó nem később, mint 14 napon belül a nyilatkozat kézhezvételét követően, visszatéríti a Vásárló részére az egész kifizetett összeget, beleértve a szállítási díjat is bővebben a 8.7 pontban leírtak szerint. Az eladó a Vásárló által használt fizetési módon téríti vissza az összeget, hacsak a Vevő másképpen kéri, és mely nem jár többlet költséggel. Az Eladó visszatarthatja a pénz visszatérítését, amíg meg nem érkezik a termék, vagy a feladási bizonylat a Vevőtől, attól függően, hogy melyik esemény történik meg először.
 • 8.6. Ha a Vásárló nem a legolcsóbb az Eladó által ajánlott szállítást választotta, abban az esetben az Eladó nem köteles a további költségek megtérítésére.
 • 8.7. A Vásárló kötelessége haladéktalanul visszaküldeni a nem kívánt terméket, de nem később, mint 14 napon belül, a szerződéstől való elállástól. A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a lejárati idő előtt elküldeni. A terméket az alábbi címre kell küldeni: CzechLogistic - BOLF, Koronczói út 01628/9 hrsz. (DPD DEPÓ), 9012 Győr.
 • 8.8. A Vásárló köteles kifizetni a termék visszaküldésével járó közvetlen költségeket.
 • 8.9. A Vásárló választhat az általunk felajánlott visszaküldési formák közül. A visszaküldéssel kapcsolatos részletek és instrukciók megtalálhatók a www.bolf.hu oldalon. Ha a szerződéstől való elállás az e-számla kiállítása után történt, a vevő egy módosított számlát kap, mellyet elfogad.
 • 8.10. A Vásárló felel a termék minőségének csökkenésért, mely a termék viseletéből ered, vagyis, ha a terméket nem csak a szükséges ideig próbálták fel a mérete, a jellege és funkcionalitása megállapítása végett.
 • 8.11 A szerződéstől való lemondási jog nem vonatkozik azokra a megrendelésekre, melyeket
  • a. ajándékcsomagolásban kér a Vásárló, valamint azokra a megrendelésekre, melyek a felhasználói feltételek IV. fejezet 4.11-4-13 as pontjában el lettek végezve az Eladó által, vagy abban az esetben, ha a szerződés tárgya egy egyéni megrendelésre készült termék.
  • b. a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott, a fogyasztói specifikációi szerint gyártott vagy egyéni igények kielégítésére szolgáló termék;
  • c. megjelenés a szolgáltatás tárgya zárt csomagolásban átadott, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás kibontása után nem küldhető vissza, ha a csomagot az átadás után bontották fel

IX. Önkéntes szerződéstől való elállás, termék visszaküldése

 • 9.1.  Függetlenül attól, hogy a Vásárlónak törvényes joga van elállni a szerződéstől és visszaküldeni a megrendelt terméket a Felhasználói feltételek VIII. pontjában leírtak szerint, életbe lép az úgynevezett egyéni vásárlástól való elállási jog és termék visszaküldési lehetőség, mely az alábbi fejezetben kerül meghatározásra.
 • 9.2 A Vásárlónak jogában áll elállni a vásárlási szerződéstől a vásárlást követő 30 napon belül, indoklás és egyéb anyagi vonzat nélkül, kivéve a 9.8 és 9.10 pontban leírt költségeket.
 • 9.3. A vásárlástól való önkéntes elállás menete: a. az adásvételi szerződéstől az Áru Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy általi átvételével kezdődik, valamint olyan adásvételi szerződés esetén, amely több, külön kiszállított Árut tartalmaz, tételekben vagy részekben - az utolsó Áru, annak tétele vagy része birtokbavételétől, b. egyéb szerződések esetén - a szerződéskötés napjától.
 • 9.4. A Vevő elállhat a szerződéstő, egy elállási nyilatkozat kitöltésével, melyet el kell juttatni a az Eladóhoz (postán, faxon, e-mailen, vagy a weboldalon található formanyomtatvány kitöltésével). Postázási cím: Bol Bolf Sp. z o.o.., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, tel: 68 888 03 33, (hétfő-pének, godz.7-15), bolt@bolf.hu A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a lejárati idő előtt elküldeni.
 • 9.5. E szabályzatnak és a bolt működése szempontjából a "szerződésből való önkéntes elállás" szintén "elállásnak" nevezhető.
 • 9.6. A vásárlástól való elálláskor a szerződés semmisnek bizonyul.
 • 9.7. Az Eladó, az önkéntes elállási nyilatkozat kézhezvételét követő nem később, mint 14 munkanapon belül visszatéríti a Vásárlónak összes költségét, ebben a termék szállítási díját is, a 9.8 pontban leírt költségeket kivéve. Az Eladó a pénz visszatérítését ugyanazon a módon téríti meg, mint ahogy a Vásárló a terméket kifizette, hacsak nem a Vásárló elfogad egy másik visszatérítési módot, és melynek nincs további anyagi vonzata. Az Eladó visszatarthatja az Ügyfél által kifizetett összeg visszatérítését, amíg az áru, vagy a csomag feladási bizonylata vissza nem érkezik az Eladóhoz, attól függően, melyik történik meg először.
 • 9.8. Ha a Vásárló nem a legolcsóbb az Eladó által ajánlott szállítást választotta, abban az esetben az Eladó nem köteles a további költségek megtérítésére.
 • 9.9. A Vásárló kötelessége haladéktalanul visszaküldeni a nem kívánt terméket, de nem később, mint 30 napon belül, a szerződéstől való elállástól. A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a lejárati idő előtt elküldeni. A terméket az alábbi címre kell küldeni: CzechLogistic - BOLF, Koronczói út 01628/9 hrsz. (DPD DEPÓ), 9012 Győr.
 • 9.10. A Vásárló köteles a csomag visszaküldésének közvetlen költségét kifizetni.
 • 9.11. A Vásárló választhat az általunk felajánlott visszaküldési formák közül. A visszaküldéssel kapcsolatos részletek és instrukciók megtalálhatók a www.bolf.hu oldalon. Ha az önkéntes szerződéstől való elállás az e-számla kiállítása után történt, a vevő egy módosított számlát kap, melyet elfogad.
 • 9.12. A Vásárló felel a termék minőségének csökkenésért, mely a termék viseletéből ered, vagyis, ha a terméket nem csak a szükséges ideig próbálták fel a mérete, a jellege és funkcionalitásának megállapításáig próbáltak fel.
 • 9.13. A vásárlástól való elállási és visszaküldési nyilatkozattétel idejének meghosszabbítása 14-ről 30 napra egy jog, és mely nem feltétele annak, hogy a Vásárló a törvényes jogát gyakorolja a szerződés felbontására és a termék visszaküldésére a Használati feltételek VIII pontjában leírtak szerintés semmilyen módon nem korlátozza ezt a jogot.
 • 9.14. A Vásárló által igénybe vett önkéntes vásárlástól való elállási lehetőség a webáruház alábbi pontjában került meghatározásra „Csere és visszaküldés”, mely kimondottan a cserére vonatkozik.
 • 9.15 A Fogyasztót nem illeti meg a szerződéstől való önkéntes elállási jog az alábbi szerződések esetén:
  • a. ajándékcsomagolásban kér a Vásárló, valamint azokra a megrendelésekre, melyek a felhasználói feltételek IV. fejezet 4.11-4.13 as pontjában el lettek végezve az Eladó által, vagy abban az esetben, ha a szerződés tárgya egy egyéni megrendelésre készült termék.
  • b. a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott, a fogyasztói specifikációi szerint gyártott vagy egyéni igények kielégítésére szolgáló termék;
  • c. megjelenés a szolgáltatás tárgya zárt csomagolásban átadott, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás kibontása után nem küldhető vissza, ha a csomagot az átadás után bontották fel

X. Termékekkel kapcsolatos reklamációk és garancia

 • 10.1 Az Eladó köteles hibátlan termékeket szállítani és felelősséggel tartozik a Vásárlóval, egyben Ügyféllel szemben az Áru szerződésszerű (szavatossági) hiányáért a Fogyasztói Jogokról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján. Az Eladó garanciális felelőssége kizárt azon Ügyfelekkel szemben, akik nem Vásárlók.
 • 10.2 A megvásárolt termékkel kapcsolatos reklamáció elküldhető pl. e-malien keresztül (bolt@bolf.hu) vagy írásban levél formájában az alábbi címre: Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Lengyelrszág.
 • 10.3 A reklamáció tétel során az Eladó javasolja, hogy a Vásárló adja meg a kapcsolat felvételhez szükséges elérhetőségeket, írja le pontosan a reklamáció tárgyát és az Eladóval kapcsolatos elvárásait, és lehetőség szerint csatolja a vásárlást bizonyító dokumentumot, vagy annak másolatát.
 • 10.4 Az Eladó köteles minden reklamációt feldolgozni, beérkezést követő 14 napon belül. Az Eladó köteles tájékoztatni a Vásárlót a reklamációval kapcsolatos megtett lépésekkel kapcsolatosan.
 • 10.5 A jótállási jogokat gyakorló Vásárló köteles:
  • a. átvétel céljából az Eladó rendelkezésére bocsátani a javításra vagy cserére szoruló árut, vagy
  • b. a szerződéstől való elállás esetén haladéktalanul visszaküldeni az árut az Eladó költségére a következő címre: Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora.
 • 10.6 Annak érdekében, hogy az Eladó átvehesse az Árukat, a Vásárló az Eladó által felkínált két ingyenes, nyilvánosan elérhető forma egyikét használja az Áruk visszaküldésére a reklamáció részeként: 1) a csomag elküldése bármely InPost csomagtárolóba; 2) a csomag feladása a Poczta Polska bármely fiókjában. Az Áru fenti visszaküldési formáival kapcsolatos részletek az Áruház honlapján a Reklamációk fülön érhetők el. A Vevő a reklamáció részeként az Áru visszaküldésének egyéb formáit, beleértve az utánvétes fizetést is, csak az Eladó képviselőjével, a +36 70 907-5553 telefonszámon történő előzetes egyeztetést követően engedélyezi. A fentiek ennek megfelelően vonatkoznak az Áru visszaküldésére a jótállásban foglaltak szerinti szerződéstől való elállás esetén.
 • 10.7  Indokolt reklamáció esetén a csere vagy javítás költsége, beleértve a reklamációhoz kapcsolódó szállítási költséget is, az Eladót terheli.
 • 10.8 A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél reklamációs eljárásában az Eladó nem biztosítja a vita peren kívüli rendezésének lehetőségét.
 • 10.9 A Bolf Sp. z o.o.. nem a termékek gyártója. A gyártó vállal felelősséget az eladott termékkel kapcsolatban a jótállási lapon feltüntetett feltételek és időtartam szerint. Ha a jótállási jegyben ezek a lehetőségek fel vannak tüntetve, a Vásárló a garanciaigényét közvetlenül a meghatalmazott szervizközponthoz nyújthatja be, amelynek címe a jótállási kártyán szerepel.
 • 10.10 Amennyiben az elektronikus számla kiállítását követően a reklamációt elfogadják, a vásárló helyesbítő elektronikus számlát kap, amellyet elfogad.

XI. Az elektronikus úton történő szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációk

 • 11.1 a Bolf. sp. z o.o. Sp.k lépéseket tesz annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobban üzemeljen, annak megfelelően, amit az aktuális technikai tudás megenged és vállalja észszerű időn belül megszüntetni az összes az Ügyfelek által bejelentett hibákat;
 • 11.2 Az Ügyfél köteles azonnali hatállyal értesíteni a Bolf. Z o.o Sp.k.-t az összes szabálytalanságról, vagy a működési szünetekről a Webáruházban;
 • 11.3 Az Üzlet működésével kapcsolatos szabálytalanságokat az Ügyfél az alábbi címre jelentheti: Bolf Sp. z o.o.. , Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, e-mailen a következő címre: bolt@bolf.hu vagy a kapcsolatfelvételi űrlap használatával;
 • 11.4 A panaszban az Ügyfélnek meg kell adnia a nevét, a levelezési címét, az Üzlet működésével kapcsolatos szabálytalanságok előfordulásának típusát és időpontját;
 • 11.5 Bolf Sp. z o.o.. vállalja, hogy 14 napon belül megvizsgálja az egyes panaszokat, és ha ez nem lehetséges, tájékoztatnia kell az ügyfelet ezen időszak alatt, amikor a panaszt figyelembe veszik;

XII. Záró rendelkezések

 • 12.1 Bolf Sp. z o.o.. az összes termékkép, grafika és logó tulajdonosa, és teljes szerzői joggal rendelkezik rájuk. A Bolf Sp. z o.o.. szintén rendelkezik megfelelő licenccel a hirdetési bannerek létrehozására használt fotók használatával. A másolás, átdolgozás, megosztás, közzététel és felhasználása értékesítési célokra tilos és büntetőjogi szankciókat eredményezhet. Bolf Sp. z o.o.. nem engedélyezik felhasználásukat, terjesztésüket és terjesztésüket írásbeli ismeretek és beleegyezés nélkül a szerzői jogok megsértése és a szellemi tulajdon védelme miatt;
 • 12.2 A Bolf Sp. z o.o. és a Fogyasztónak minősülő Ügyfél között felmerülő viták rendezése a Polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az illetékes bíróságok hatálya alá tartozik.
 • 12.3 A Bolf Sp. z o.o. online webáruház üzemeltetője és a nem Fogyasztónak minősülő Ügyfél között felmerülő viták rendezése a Bolf Sp. z oo z o. o. sp.k székhelye szerint illetékes bíróság hatálya alá tartozik;
 • 12.4 Az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendeletének megfelelően, a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Rendelet a fogyasztói jogvitákban az ODR-ről) (HL EU No. 165, 1. o.), A fogyasztónak minősülő ügyfeleknek jogukban áll az EU-n keresztül peren kívül rendezni vitáikat online adásvételi vagy szolgáltatásnyújtási szerződést kötő vállalkozókkal. Panaszt az alábbi űrlapon lehet benyújtani: https://ec.europa.eu/consumers/odr. E-mail cím Bolf Sp. z o. o. Sp.k. az eljárás lefolytatása céljából a bolt@bolf.hu.
 • 12.5 A Lengyel Köztársaságból származó fogyasztónak joga van panaszt elbírálni és követeléseket benyújtani: 1) a tartományi kereskedelmi ellenőrök közvetítői tevékenysége révén, 2) a tartományi kereskedelmi ellenőrök állandó fogyasztói választottbíróságai előtt. Részletes információ a következő címen érhető el: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowej.php
 • 12.6 A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog rendelkezéseit kell alkalmazni, beleértve a Polgári Törvénykönyvet, a Fogyasztói Jogokról szóló törvényt, az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvényt, a szerzői jogokról és a kapcsolódó jogokról szóló törvényt, valamint a lengyel törvény egyéb vonatkozó rendelkezéseit.
 • 12.7 A Felek kizárják az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Árukereskedelmi Szerződésének alkalmazását.
 • 12.8 Az Eladó fenntartja a jogot a Szabályzat fontos okokból történő megváltoztatására, különös tekintettel a jogszabályi vagy technológiai változásokra. A szabályzat változása előtt kötött szerződésekre a szerződéskötéskor hatályos szabályok az irányadók.
 • 12.9 A szabályzat változás tervezett hatálybalépése előtt 14 nappal a Felhasználó e-mailt kap, amelyhez csatolásra kerül a szabályzat változásáról szóló nyilatkozat.
pixel