Felhasználói feltételek a 2022.12.31-ig leadott megrendelésekhez

Felhasználói feltételek a 2019.05.08-ig leadott megrendelésekhez ITT.

A Bolf.hu webáruház Felhasználói szabályzata 2019.05.09-től

I. Fogalom meghatározások

 • A Felhasználói feltételekben használt kifejezések jelentése:
 • 1.1 Ügyfél – olyan természetes, jogi személy, vagy nem jogi szervezeti egység, amely rendelkezései kifejezetten jogképességet biztosítanak, amely Megrendeléseket ad le a Webáruházban;
 • 1.2 Polgári Törvénykönyv (Ptk.) – 1964. április 23-itörvény (Jogi Közlöny 2018 év,1025. pozíció későbbi változásokkal);
 • 1.3 Felhasználói feltételek – a Bolf.hu webáruház elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szabályzat;
 • 1.4 Webáruház (Áruház) – az internetes szolgáltatás a www.bolf.hu alatt érhető el, amelyen keresztül az Ügyfél megrendeléseket adhat le;
 • 1.5 Termék – a Webáruházban bemutatott termékek;
 • 1.6 Értékesítési szerződés – Termékek értékesítési szerződése a Ptk. értelmében, mely létrejött a Bolf Sp. z o.o Sp.k és az Ügyfél között, melyet az Áruház webodalán kötöttek meg; Internetes eladás érdekében és szükséges szolgáltatások nyújtása elektronikus úton.
 • 1.7 A fogyasztói jogokról szóló törvény – 2014. május 30-i törvény (Jogi Közlöny 2019. szám, 134. pozíció);
 • 1.8 Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény – 2002. július 18-i törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról (Jogi Közlöny 2019 , 123);
 • 1.9 Megrendelés – az Ügyfél szándéknyilatkozata, mely közvetlenül az Adásvételi szerződés megkötésére irányul, különös tekintettel az áruk típusára és számára;
 • 1.10 Fogyasztó - olyan természetes személy, aki nem közvetlenül kapcsolódik üzleti tevékenységéhez vagy szakmai tevékenységéhez.

II. Általános rendelkezések

 • 2.1 Az alábbi Felhasználói feltételek meghatározzák a www.bolf.hu weboldalon található webáruház használatának szabályait és a webáruház ügyfeleinek szánt szolgáltatások használatának szabályait;
 • 2.2 Az alábbi Felhasználói feltételek egy olyan szabályzat, melyről szó van Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény 8. cikkében;
 • 2.3 A www.bolf.hu weboldalon elérhető Bolf webáruházat a "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BT üzemeltet, székhely Zielona Góra Országos Bírósági nyilvántartási szám: 0000529285, a Zielona Góra Bíróság – VIII kirendeltség, ADÓSZÁM: 9291861928, REGON 360003583, cím: Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, továbbá mint Bolf Sp. z o.o. Sp. k. vagy Eladó,
  Kapcsolat:
  Bolf Sp. z o.o. Sp.k
  Kożuchowksautca 32.
  65-364, Zielona Góra
  Adószám: PL9291861928
  Cégjegyzékszám: 360003583
  A megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségekre lehet irányítani, az áruház e-mail címe: bolf@bolt.hu, vagy az alábbi telefonszámokra: 06709075553 (az érintett üzemeltető árlistájának megfelelően).
  A cserével, visszatérítéssel és reklamációval kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségekre lehet irányítani, webáruház e-mail címére: bolt@bolf.hu vagy az alábbi telefonszámokra: 06709075553 (az érintett üzemeltető árlistájának megfelelően).
 • 2.4 Az alábbi szabályzat különösen meghatározza:
  • a. a regisztráció és a webáruház fiók használatával kapcsolatos szabályokat;
  • b. az online áruházon keresztül történő megrendelésekre vonatkozó feltételek és szabályokat;
 • 2.5 A webáruház használata abban az esetben lehetséges, ha az ügyfél által használt informatikai rendszer és az alábbi minimális műszaki követelmények teljesülnek:
  • a. Internet böngésző opcionálisan: Interne Explorer, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari
  • b. Minimális képernyőfelbontás 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 Az online áruház használatához az ügyfélnek biztosítania kell magának hozzáférést olyan számítógéphez, melynek van hozzáférése az internethez;
 • 2.7 Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban a Bolf Sp. z o.o. Sp.K a Bolf.hu webáruház tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a webáruház szolgáltatásainak nyújtását 18 év alatti személyeknek. Ebben az esetben a potenciális ügyfeleket értesíteni fogják a fentiekről;
 • 2.8 Az ügyfelek bármikor hozzáférhetnek a jelen Szabályzathoz a www.bolf.hu honlapján és az ott található linken keresztül letölthetik, és kinyomtathatják azokat;
 • 2.9 Az Áruház honlapján megadott árukra vonatkozó információk, különösen a leírásaik, a műszaki és a funkcionális paramétereik és az áraik, a Ptk. 71. cikke szerinti meghívást jelentenek a szerződés megkötésére;
 • 2.10 A webáruházban bemutatott gyermekruházat 3 éves kornál idősebb gyermekek számára készült és használatuk felnőtt felügyelete mellett ajánlott;

III. A webáruház használatának szabályai

 • 3.1 Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy Ügyfélfiókjával regisztrálva vagy regisztrálás nélkül vásároljon az Áruházban;
 • 3.2 A regisztráció, a regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik, amely a weboldal egyik oldalán érhető el;
  • 3.2.1 A regisztráció feltétele a Szabályzat elfogadása és a csillaggal jelölt személyes adatok kötelező megadása. A regisztráció során az ügyfél önként megadhatja a születési dátumát, mely a Hírlevél elfogadása esetén a Szabályzat 3.6 pontjában leírtak alapján kizárólag személyre szabott születésnapi ajánlat küldéséhez szolgál;
  • 3.2.2 A felhasználói fiók regisztrálásával az ügyfél hozzáférést kap a vásárlások történetéhez és a személyes adatokhoz való állandó hozzáféréshez, valamint a saját módosításuk lehetőségéhez olyan időszakban, amikor az ügyintéző jogosult a feldolgozásra az értékesítés dokumentálása terén a törvényből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban. Emellett az Ügyfélfiók lehetővé teszi a vásárolt termékek könnyű visszatérítését vagy panaszát.
  • 3.2.3 Az ügyfél regisztrált fiókja vásárlási aktivitás hiányában 5 év elteltével törlésre kerül az utolsó vásárlást követően.
  • 3.2.4 Az ügyfél bármikor a személyes adatok felügyelőjéhez fordulhat a fiók eltávolításának céljából, e-mailt küldve az alábbi e-mail címre: admin@bolf.com
 • 3.3 Regisztráció nélküli vásárlás esetén az Ügyfél a megrendelést alátámasztó üzenettel egyidejűleg kap egy logint és egy jelszót, mely segítségével egy ügyfélfiók hozható létre, akár a megrendelés befejezése előtt pl. a megrendelés követése érdekében, visz árú, vagy reklamációval kapcsolatosan.
 • 3.3.1 A Felhasználó ideiglenes fiókja azért készül, hogy az ideiglenes fiók által megrendelést tudjon leadni az Ügyfél. Az Ügyfél nyomon tudja követni a szerződés szakaszát, megváltoztathatja a megrendelés kézbesítési címét, valamint visszaküldheti a terméket és panaszt tehet a megrendelt termékekkel kapcsolatban.
 • 3.3.2Az ideiglenes számla 60 napig aktív.
 • 3.4 A személyes adatok adminisztrátora a Bolf Sp. z o.o. székhely Zielona Góra ul. Kożuchowskiej 32;
 • Az Ügyfelek személyes adatainak feldolgozása a 6. paragrafus 1 száma alapján történik b) az Európai Parlament és a Tanács 2016/279 / EU rendelete (2016. április 27.) az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, azaz a személyes adatok védelméről. értékesítési szerződés teljesítése az e szabályzatban meghatározott feltételek szerint, és az érintett kérésére az intézkedés megkötése előtt, a szerződésnek a szabályokkal összhangban történő betartásához szükséges ideig, és az általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig. Az ügyfelek személyes adatait a megrendelés végrehajtásához szükséges ideig tárolják a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint, figyelembe véve az adminisztrátornak az online értékesítés területén fennálló jogi kötelezettségeinek teljesítésének időpontját. Személyes adatok biztosítása önkéntes, de szükséges az értékesítési szerződés végrehajtásához. Ha az adatok nem kerülnek elküldésre az megakadályozza a megrendelés feldolgozását. A személyes adatok a megrendelés kivitelezése érdekében továbbíthatók az adminisztrátor munkáját segítő felügyeleti szerveket nyújtó szervezetek rendelkezésére bocsáthatók a megbízott feldolgozási megállapodásoknak és az alkalmazandó jogszabályok alapján felhatalmazott szervezeteknek és szerveknek megfelelően.
 • 3.5 A Vevő külön beleegyezésének kifejezésekor az adott személyes adatok más célokra is felhasználhatók a kifejezett beleegyezés tartalmában meghatározott mértékben;
 • 3.6 Az ügyfél a vásárlás során, vagy egy későbbi időpontban a megfelelő mező kitöltésével elfogadhatja az e-mail hírlevél vagy/és sms hírlevél kézbesítését. A felül említett beleegyezéssel hozzájárul az adatok feldolgozására a Bolf. Sp. z o.. Sp.k. által, saját termékeikkel kapcsolatos közvetlen marketing ajánlatainak elküldése céljából, és a megadott e-mail címre és/vagy telefonszámra elektronikus módon, vagy távközlési eszközökkel kereskedelmi információkat, a 2002. július 18-i az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvényben meghatározott módon, melyek a Bolf. Sp. z o.o Sp.K-tól származnak, székhely: Zielona Góra. A kifejezett hozzájárulás önkéntes, bármikor törölhető, e-mail és SMS hírlevél leiratkozás: Wypisanie się z e-mail i SMS newsletter
 • 3.7 Az ügyfél a megrendelt termékekre vonatkozó fizetési űrlap kitöltésével a megfelelő mező [] bejelölésével is egyetérthet:
  • a. a személyes adatok feldolgozására, e-mail cím formájában a Bolf Sp. o .: Sp.k székhelyű Zielona Góra (Kożuchowska 32 utca) cég által, a megvásárolt termékkel/lebonyolított tranzakcióval kapcsolatos elégedettségi kérdőív kitöltéssel kapcsolatban a Bolf.hu webáruházban, valamint a vélemény közzétételével kapcsolatban a webáruház oldalán. A fenti beleegyezés önkéntes, és bármikor törölhető a megrendelés részleteiben;
  • b. a személyes adatok megadására, ebben az e-mail címre és az információkról a megtörtént vásárlással/tranzakcióval kapcsolatban a Bolf.hu webáruházban az alábbi szervezetek számára:
   • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Köln, Németország, Kereskedelmi nyilvántartás (HRB) 32735, EU Adószám: DE 812 947 877
   • Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Országos Bírósági Nyilvántartás: 0000634928, Adószám: 525-26-74-781, Cégjegyzékszám 365338986
   • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, Országos Bírósági Nyilvántartás: 0000513788, Adószám: 725 207 12 27, Cégjegyzékszám: 101681944
   • VSC Sp. z o.o. sp.k., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Országos Bírósági Nyilvántartás 0000463736, NIP 899-255-54-48, Cégjegyzékszám 020203207
   • Spółka Skąpiec.pl sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, Országos Bírósági Nyilvántartás 0000412961, Adószám 8971781582, Cégjegyzékszám 021834370
   • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
 • a megvásárolt termékkel, illetve az áruházzal kapcsolatos vélemény kinyilvánításával kapcsolatban. Az alábbi hozzájárulás önkéntes és bármikor visszavonható egy üzenet elküldésével az alábbi email címre: admin@bolf.com.
 • 3.8 A webáruházba regisztráló Ügyfeleknek állandó hozzáférésük van az adataikhoz, lehetőségük van kijavítani azokat, felhasználói fiókjukba való bejelentkezést követően a bolf.hu oldalon keresztül. Függetlenül attól, hogy valakinek van, vagy nincs ügyfélfiókja jogában áll: a www.bolf.hu oldalon keresztül van jogukban áll elérni és kijavítani a megadott információkat, melyek a személyes adatok részét képezik, ezen felül jogukban áll betekinteni a megadott személyes adataikba, jogukban áll azokat javítani, törölni, korlátozni a a felhasználásukat, megvonhatják a felhasználást engedélyező döntést és jogukban áll átadni azokat. A vevőnek bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezését anélkül, hogy befolyásolná a feldolgozás jogszerűségét, amelyet a hozzájárulás alapján a visszavonása és a panasz benyújtása a felügyelő szervhez történő benyújtása alapján történt. A fent leírt jogokkal kapcsolatosan az alábbi e-mail címre lehet írni: admin@bolf.com
 • 3.9 Bolf Sp. z o.o. Sp.K. megfosztja az Ügyfelet a Webáruház használatához való jogtól, valamint azonnali hatállyal korlátozza annak hozzáférését a Webáruház egyik vagy valamennyi online forrásához, ha az Ügyfél megsérti a Szabályzatot, különösen akkor, ha:
  • a. Az online boltban történő regisztráció során feltétlenül, pontatlanul vagy elavultan, félrevezető vagy harmadik felek jogainak megsértésével kapcsolatos adatokat adott meg;
  • b. harmadik fél személyes jogait megsértette az online boltban, különösen az online bolt más ügyfeleinek személyes jogait;
  • c. olyan egyéb magatartásokat követett el, amelyeket a Bolf Sp. z o.o. Sp.K. az alkalmazandó joggal vagy az internet használatának általános elveivel ellentétes magatartásnak vél,
 • 3.10 Az a személy, akit megfosztottak az online áruház használatától, nem regisztrálhat újból a Bolf Sp. előzetes beleegyezése nélkül.
 • 3.11 Az ügyfél köteles különösen odafigyelni arra, hogy:
  • a. ne adjon meg és ne továbbítson a törvény által tiltott tartalmakat, például olyan tartalmat, amelyek elősegítik az erőszakot, rágalmazóak vagy sértik a harmadik személyek személyes jogait és egyéb jogait;
  • b. úgy használja a webáruházat, hogy azzal ne zavarja annak működését, különösen meghatározott szoftverek vagy eszközök használatával;
  • c. Ne hajtson végre olyan tevékenységeket, mint például: kéretlen kereskedelmi információ (spam) küldése vagy közzététele online áruház nevében;
  • d. úgy használja a webáruházat, hogy azzal ne legyen megterhelő más ügyfeleknek és a Bolf Sp. z o.o. Sp.K. számára;
  • e. A webáruházban közzétett tartalmat csak személyes használatra használja;
  • f. Úgy használja a webáruházat, hogy az megfeleljen a magyar hatályos jogszabályoknak, a Felhasználói feltételek rendelkezéseinek, valamint az internet használatának általános elveinek.
 • 3.12 A Felhasználói feltételek egyenértékű a 2004. március 11-i törvény rendelkezései által előírt elektronikus formában történő számlák kiküldésének elfogadásával az árukra és szolgáltatásokra kivetett adókról.
 • 3.13 A Kapcsolat menüpontban megtalálhatók az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, aki felügyeli a Bolf Sp. z o.o sp.k által feldolgozott adatok biztonságát. Ha a jogaid esetleges megsértését tapasztalod vedd fel velünk a kapcsolatot. Ügyfeleink adatainak biztonsága miatt minden észrevételt azonnal ellenőrzünk, hogy biztosítsuk a feldolgozott adatok legmagasabb szintű védelmét.
 • 3.14 A www.bolf.hu honlapon automatikus módon történő adatfeldolgozással kapcsolatos információk az Adatvédelmi irányelvek részét képezik.

IV. Az adásvételi szerződés megkötésének és a szerződés teljesítésének eljárása

 • 4.1 Az online áruházon keresztül történő értékesítési szerződés megkötése érdekében látogasson el a www.bolf.hu weboldalra, válassza ki a terméket, annak márkáját, színét és méretét, kövesse az ügyfél számára megjelenített üzenetek és a weboldalon elérhető információk alapján a későbbi technikai lépéseket;
 • 4.2 A Megrendelő által megrendelt áru kiválasztása a kosárba való hozzáadással történik;
 • 4.3 Megrendelés közben - a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomásáig-az Ügyfélnek lehetősége van a bevitt adatok módosítására és az Áruk kiválasztására. Ehhez kövesse az Ügyfél számára megjelenített üzeneteket és a weboldalon elérhető információkat;
 • 4.4 Miután az Ügyfél a webáruház használata során megadta az összes szükséges adatot, összefoglalva megjelenítésre kerül a megrendelés. A megrendelés összefoglalása tartalmazza az alábbi információkat:
  • a. megrendelés tárgyát
  • b. a megrendelt termékek és szállítási költségek egységértékét és teljes árát,
  • c. a választott fizetési módot,
  • d. a választott szállítási módot,
  • e. a szállítási időt
 • 4.5 Megrendelés elküldéséhez el kell fogadni a kötelezően megjelölt személyes adatokat tartalmazó Felhasználói feltételek tartalmát és meg kell nyomni a "Megrendelés kifizetése" gombot;
 • 4.6 Ha az ügyfél beleegyezését adta a 3.7 a. pontjában foglaltakra 14 nappal a megrendelést követően a megadott email címre kap egy megkeresést, azzal kapcsolatban, hogy a véleménye a megvásárolt termékről, vagy tranzakcióról feltüntetésre kerülhessen a Bolf.hu weboldalon.
 • 4.7 Ha az ügyfél beleegyezését adta a 3.7, b. pontjában foglaltakra abban az esetben az alábbi szolgáltatók megkereshetik az Ügyfelet a megrendelésben megadott e-mail címen keresztül, azzal kapcsolatban, hogy nyilvánítson véleményt a megrendelt termékről egy kérdőív kitöltésével. Az ily módon megkapott véleményeket a termékekről, szolgáltatásokról, adásvételi tranzakciókról és szolgáltatásokról, fontos információkat nyújthatnak más vásárlóknak a termékek minőségéről és a webáruház szolgáltatásairól:
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Németország, Kereskedelmi nyilvántartás (HRB) 32735, EU-Adószám: DE 812 947 877
  • Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Országos Bírósági Nyilvántartás: 0000634928, Adószám: 525-26-74-781, Cégjegyzékszám 365338986
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, Országos Bírósági Nyilvántartás: 0000513788, Adószám: 725 207 12 27, Cégjegyzékszám: 101681944
  • VSC Sp. z o.o. sp.k., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Országos Bírósági Nyilvántartás 0000463736, NIP 899-255-54-48, Cégjegyzékszám 020203207
  • Spółka Skąpiec.pl sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, Országos Bírósági Nyilvántartás 0000412961, NIP 8971781582, Cégjegyzékszám 021834370
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
 • 4.8 Az Ügyfél által elküldött Megrendelés beleegyezést jelent a Bolf Sp. z o.o Sp.k-val való vásárlási szerződés megkötéséhez, a Felhasználó feltételekben leírtak alapján;
 • 4.9 a Vásárlási szerződés magyar nyelvű, tartalma megegyezik a Felhasználó feltételek tartalmával.
 • 4.10 Az akciók nem vonhatók össze. Egy megrendelésben egy kedvezmény kód megadása lehetséges.
 • 4.11 A megrendelés leadásakor a Vevő kérheti a termékek egyidejű becsomagolását ajándékba. A szolgáltatás díja fel van tüntetve a formanyomtatványban és azt a költséget a Vevő állja. A szolgáltatás megrendelése érdekében az Ügyfélnek ki kell tölteni a formanyomtatvány megfelelő mezőit.
 • 4.12 Amennyiben a Szabályzat nem rendelkezik másképp, az Ajándékcsomagoló szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés az értékesítési szerződés megkötésének módjára és időpontjára, valamint a szerződő felek kölcsönös jogaira és kötelezettségeire vonatkozik.
 • 4.13 Az áru csomagolására szolgáló szolgáltatás megrendelésekor az ügyfél beleegyezik abba, hogy az Eladó teljes mértékben végrehajtja a szerződés VIII. és IX. VIII. és IX.

V. Áruk Közösségen belüli termékértékesítésének részeként történő beszerzése az EU-n belül a Közösségen belüli ügyletekre meghatározott HÉA-adóalanyok számára

 • 5.1 Mikor tekinthető egy ügylet/tranzakció a Közösségen belüli termékértékesítésnek? Az alábbi feltételek biztosításakor számítanak Közösségen belüli termékértékesítésnek:
  • a. az áru az ország határian kívülre kerül, mely a Lengyel Köztársaság területén kívülre értendő, és a Héa törvény 7. cikkének megfelelően más tagállam területén történik,
  • b. A tranzakció olyan ügyféllel történt, aki az EU területén belül HÉ-a fizető fél,
 • 5.2 Ki a közösségen belül történt tranzakciók ügyfele?
  Az ügyfél EU-n belüli ügyletekre meghatározott (azaz érvényes uniós HÉA-számmal) azonosított HÉA-fizető, vagy jogi személy vagy nem honos jogi személy, aki az EU-n belüli Közösségen belüli tranzakciók esetében azonosított (azaz érvényes EU HÉA-számmal rendelkezik);
 • 5.3 A Közösségen belüli termékkiszállítás lebonyolításának érdekében webáruházunkban, kérjük bejelölni a megrendelő adataiban, hogy „Cég”, kiválasztani a kézbesítés országát és bejelölni az alábbi opciót „HÉA áfa fizető vagyok. Áfa nélkül rendelek, és az az országom területén számolok el vele”. Az ügyfél adatainak, ezen belül az EU-s adószám pozitív elbírálásának esetén, az előírásoknak megfelelően 0-ás áfa kulccsal állítjuk ki a számlát.

VI. Kiszállítás

 • 6.1 Az áruk szállítása a honlapon felsorolt országokba történik, kattints az ügyfél által megjelölt címre a megrendelés leadása közben;
 • 6.2 A megrendelt áru kiszállítása a Magyar Posta, és a DPD futáron keresztül történik. A szállítási költségek részleteit megtalálod az oldalon kattints. A kiszállítást Lengyelország határán kívülre a DHL futárszolgálat végzi;
 • 6.3 Az Ügyfél által leadott megrendelés kiszállítási ideje 2-4 munkanap. A külföldi megrendelések kiszállítási ideje 7-10 munkanap.
 • 6.4 Az Ügyfelek bármikor elérhetik a Felhasználói feltéteket a bolf.hu főoldalán megtalálható linken keresztül, mely onnan letölthető és kinyomtatható. Az Ügyfelek számára a Vásárlási szerződés alapvető rendelkezéseinek rögzítése, biztonsága, megosztása és a megerősítése, a megadott e-mail címre való elektronikus áfás számla elküldésével történik a Héa törvény 2. paragrafus 32. pontja értelmében történik.

VII. Árak és Fizetési módok

 • 7.1 A termékek árai magyar Forintban kerülnek megadásra és tartalmaznak minden összetevőt, ebben az Áfát (az ár kiemelésével), a vámot és egyebeket,
 • 7.2 Az Ügyfél az alábbi módon fizetheti ki a megrendelt termékek ellenértékét:
  • a. átutalással bankszámlára:
  • b. PayU, PayPal rendszeren keresztül
  • c. készpénzzel
  • d. bankkártyával: Pol Card, Mastercard. A hitelkártya a megrendelést követő napon kerül megterhelésre
 • 7.3 Az utánvételes fizetés lehetősége (készpénzes fizetés átvételkor) csak abban az esetben lehetséges ha a megrendelés nem haladja meg az 75 000 Ft-ot meghaladó megrendelések csak előleg megfizetésével rendelhetők meg.

  VIII. A szerződéstől való elállási jog

 • 8.1. Az Ügyfeleknek lehetőségük van 14 napos határidővel elállni a jelen szerződéstől, indoklás nélkül és egyéb költség megfizetése nélkül, melyek megtalálhatók a 8.6, 8.8 pontokban.
 • 8.2. A vásárlástól való elállás menet: a.) akkor kezdődik, amikor a Vevő, vagy egy általa megjelölt harmadik személy, de nem a szállító átveszi a megrendelt terméket, vagy ha a megrendelt termék több csomagból áll, abban az esetben az utolsó csomag, darab, rész átvétele után b.) egyéb szerződések esetén a szerződéskötéstől.
 • 8.3. A Vevő elállhat a szerződéstő, egy elállási nyilatkozat kitöltésével, melyet el kell juttatni a az Eladóhoz (postán, faxon, e-mailen, vagy a weboldalon található formanyomtatvány kitöltésével). Postázási cím: Bol Bolf Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, tel: 68 888 03 33, (pn-pt, godz.7-15), bolt@bolf.hu A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a lejárati idő előtt elküldeni.
 • 8.4. A szerződéstől való elálláskor a szerződés semmisnek minősül.
 • 8.5. Az Eladó nem később, mint 14 napon belül a nyilatkozat kézhezvételét követően, visszatéríti a Vásárló részére az egész kifizetett összeget, beleértve a szállítási díjat is bővebben a 8.7 pontban leírtak szerint. Az eladó a Vásárló által használt fizetési módon téríti vissza az összeget, hacsak a Vevő másképpen kéri, és mely nem jár többlet költséggel. Az Eladó visszatarthatja a pénz visszatérítését, amíg meg nem érkezik a termék, vagy a feladási bizonylat a Vevőtől, attól függően, hogy melyik esemény történik meg először.
 • 8.6. Ha a Vásárló nem a legolcsóbb az Eladó által ajánlott szállítást választotta, abban az esetben az Eladó nem köteles a további költségek megtérítésére.
 • 8.7. A Vásárló kötelessége haladéktalanul visszaküldeni a nem kívánt terméket, de nem később, mint 14 napon belül, a szerződéstől való elállástól. A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a lejárati idő előtt elküldeni. A terméket az alábbi címre kell küldeni: CzechLogistic - BOLF, Koronczói út 01628/9 hrsz. (DPD DEPÓ), 9012 Győr.
 • 8.8. A Vásárló köteles kifizetni a termék visszaküldésével járó közvetlen költségeket.
 • 8.9. A vevő választhat az általunk felajánlott visszaküldési formák közül, futár csomagként, átvétel a vevő által megadott címről, vagy postapontról. A visszaküldéssel kapcsolatos részletek és instrukciók megtalálhatók a www.bolf.hu oldalon. Ha a szerződéstől való elállás az e-számla kiállítása után történt, a vevő egy módosított számlát kap, mellyel egyetért.
 • 8.10. A Vásárló felel a termék minőségének csökkenésért, mely a termék viseletéből ered, vagyis ha a terméket nem csak a szükséges ideig próbálták fel a mérete, a jellege és funkcionalitása megállapítása végett.
 • 8.11. A szerződéstől való lemondási jog nem vonatkozik azokra a megrendelésekre, melyeket ajándékcsomagolásban kér a Vásárló, valamint azokra a megrendelésekre, melyek a felhasználói feltételek IV. fejezet 4.11-es pontjában el lettek végezve az Eladó által, vagy abban az esetben, ha a szerződés tárgya egy egyéni megrendelésre készült termék.
 • 8.12 A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási vagy felmondási jogát:
  • a. ha a termék ajándékcsomagolást kapott a Felhasználói feltételei IV. fejezetének 4.11-4.13 -as pontjai alapján került kivitelezésre az Eladó által és azokban a szerződésekben, ahol a megbízás tárgya egyedi megrendelés alapján készült.
  • b. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • c. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

IX. Önkéntes szerződéstől való elállás, termék visszaküldése

 • 9.1. Függetlenül attól, hogy a Vásárlónak törvényes joga van elállni a szerződéstől és visszaküldeni a megrendelt terméket a Felhasználói feltételek VIII. pontjában leírtak szerint, életbe lép az úgynevezett egyéni vásárlástól való elállási jog és termék visszaküldési lehetőség, mely az alábbi fejezetben kerül meghatározásra.
 • 9.2 A Vásárlónak jogában áll elállni a vásárlási szerződéstől a vásárlást követő 30 napon belül, indoklás és egyéb anyagi vonzat nélkül, kivéve a 9.8 és 9.10 pontban leírt költségeket.
 • 9.3. A vásárlástól való elállás kezdete: a) amikor a Vásárló, vagy egy általa meghatározott személy, de nem a szállító átveszi a megrendelt terméket, olyan vásárlási szerződés esetén, mely több terméket tartalmaz és melyek külön-külön, vagy részletekben kerülnek kézbesítésre – az utolsó darab, csomag, rész átvételekor, b) egyéb szerződéseknek – a szerződés kötés napjától.
 • 9.4. A Vevő elállhat a szerződéstő, egy elállási nyilatkozat kitöltésével, melyet el kell juttatni a az Eladóhoz (postán, faxon, e-mailen, vagy a weboldalon található formanyomtatvány kitöltésével). Postázási cím: Bol Bolf Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, tel: 68 888 03 33, (hétfő-pének, godz.7-15), bolt@bolf.hu A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a lejárati idő előtt elküldeni.
 • 9.5. E szabályzatnak és a bolt működése szempontjából a "szerződésből való önkéntes elállás" szintén "elállásnak" nevezhető.
 • 9.6. A vásárlástól való elálláskor a szerződés semmisnek bizonyul.
 • 9.7. Az Eladó, az önkéntes elállási nyilatkozat kézhezvételét követő nem később, mint 14 napon belül visszatéríti a Vásárlónak összes költségét, ebben a termék szállítási díját is, a 9.8 pontban leírt költségeket kivéve. Az Eladó a pénz visszatérítését ugyanazon a módon téríti meg, mint ahogy a Vásárló a terméket kifizette, hacsak nem a Vásárló elfogad egy másik visszatérítési módot, és melynek nincs további anyagi vonzata. Az Eladó visszatarthatja az Ügyfél által kifizetett összeg visszatérítését, amíg az áru, vagy a csomag feladási bizonylata vissza nem érkezik az Eladóhoz, attól függően, melyik történik meg először.
 • 9.8. Ha a Vásárló nem a legolcsóbb az Eladó által ajánlott szállítást választotta, abban az esetben az Eladó nem köteles a további költségek megtérítésére.
 • 9.9. A Vásárló kötelessége haladéktalanul visszaküldeni a nem kívánt terméket, de nem később, mint 30 napon belül, a szerződéstől való elállástól. A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a lejárati idő előtt elküldeni. A terméket az alábbi címre kell küldeni: CzechLogistic - BOLF, Koronczói út 01628/9 hrsz. (DPD DEPÓ), 9012 Győr.
 • 9.10. A Vásárló köteles a csomag visszaküldésének közvetlen költségét kifizetni.
 • 9.11. A vevő választhat az általunk felajánlott visszaküldési formák közül, futár csomagként, átvétel a vevő által megadott címről, vagy postapontról. A visszaküldéssel kapcsolatos részletek és instrukciók megtalálhatók a www.bolf.hu oldalon. Ha az önkéntes szerződéstől való elállás az e-számla kiállítása után történt, a vevő egy módosított számlát kap, melyet elfogad.
 • 9.12. A Vásárló felel a termék minőségének csökkenésért, mely a termék viseletéből ered, vagyis ha a terméket nem csak a szükséges ideig próbálták fel a mérete, a jellege és funkcionalitásának megállapításáig próbáltak fel.
 • 9.13. A vásárlástól való elállási és visszaküldési nyilatkozattétel idejének meghosszabbítása 14-ről 30 napra egy jog, és mely nem feltétele annak, hogy a Vásárló a törvényes jogát gyakorolja a szerződés felbontására és a termék visszaküldésére a Használati feltételek VIII pontjában leírtak szerintés semmilyen módon nem korlátozza ezt a jogot.
 • 9.14. A Vásárló által igénybe vett önkéntes vásárlástól való elállási lehetőség a webáruház alábbi pontjában került meghatározásra „Csere és visszaküldés”, mely kimondottan a cserére vonatkozik.
 • 9.15. A Vásárló nem választhatja az önkéntes elállási lehetőséget abban az esetben, ha a termék ajándékcsomagolást kapott a Felhasználói feltételei IV. fejezetének 4.11-es pontja alapján került kivitelezésre az Eladó által és azokban a szerződésekben, ahol a megbízás tárgya egyedi megrendelés alapján készült.
 • 9.16 A fogyasztó nem gyakorolhatja az önkéntes elállási vagy felmondási jogát:
  • a. ha a termék ajándékcsomagolást kapott a Felhasználói feltételei IV. fejezetének 4.11-4.13 -as pontjai alapján került kivitelezésre az Eladó által és azokban a szerződésekben, ahol a megbízás tárgya egyedi megrendelés alapján készült.
  • b. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • c. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

X. Termékekkel kapcsolatos reklamációk és garancia

 • 10.1 Az Eladó köteles hibátlan termékeket szállítani és felelős az Ügyféllel, egyben a Vásárlóval szemben a megvásárolt termék fizikai és jogi hibáival kapcsolatosan (jótállás) a Polgári Törvénykönyvben és a fogyasztói jogokról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint. Az Eladó jótállása nem vonatkozik azokra az Ügyfelekre akik nem Vásárlók.
 • 10.2 A megvásárolt termékkel kapcsolatos reklamáció elküldhető pl. e-malien keresztül (bolt@bolf.hu) vagy írásban levél formájában az alábbi címre: BOLF Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Lengyelrszág.
 • 10.3 A reklamáció tétel során az Eladó javasolja, hogy a Vásárló adja meg a kapcsolat felvételhez szükséges elérhetőségeeket, írja le pontosan a reklamáció tárgyát és az Eladóval kapcsolatos elvárásait, és lehetőség szerint csatolja a vásárlást bizonyító dokumentumot, vagy annak másolatát.
 • 10.4 Az Eladó köteles minden reklamációt feldolgozni, beérkezést követő 14 napon belül. Az Eladó köteles tájékoztatni a Vásárlót a reklamációval kapcsolatos megtett lépésekkel kapcsolatosan.
 • 10.5 A megalapozott reklamációk esetében a csere, vagy a javítási költségekhez kapcsolódó feladási költségeket az Eladó állja.
 • 10.6 A reklamációs eljárás során az Eladó nem egyezik bele a vita bíróságon kívüli rendezésének lehetőségéről.
 • 10.7 A Bolf Sp. z o.o. Sp.k. nem a termékek gyártója. A gyártó vállal felelősséget az eladott termékkel kapcsolatban a garancia lapon feltüntetett feltételek és időtartam szerint. Ha a jótállási jegyben ezek a lehetőségek fel vannak tüntetve, a Vásárló a garanciaigényét közvetlenül a meghatalmazott szervizközponthoz nyújthatja be, amelynek címe a jótállási kártyán szerepel.
 • 10.8 Ha a Ha a panaszt az elektronikus számla kiállítása után fogadják el, a vásárló egy javított elektronikus számlát kap, melyet elfogad.

XI. Az elektronikus úton történő szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációk

 • 11.1 a Bolf. sp. z o.o. Sp.k lépéseket tesz annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobban működjön, annak megfelelően, amit az aktuális technikai tudás megenged és vállalja észszerű időn belül megszüntetni az összes az Ügyfelek által bejelentett hibákat;
 • 11.2 Az ügyfél köteles azonnali hatállyal értesíteni a Bolf. Z o.o Sp.k.-t az összes szabálytalanságról, vagy a működési szünetekről a Webáruházban;
 • 11.3 Az Üzlet működésével kapcsolatos szabálytalanságokat az Ügyfél az alábbi címre jelentheti: Bolf Sp. z o.o. Sp.K. , Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, e-mailen a következő címre: bolt@bolf.hu vagy a kapcsolatfelvételi űrlap használatával;
 • 11.4 A panaszban az Ügyfélnek meg kell adnia a nevét, a levelezési címét, az Üzlet működésével kapcsolatos szabálytalanságok előfordulásának típusát és időpontját;
 • 11.5 Bolf Sp. z o.o. Sp.K. vállalja, hogy 14 napon belül megvizsgálja az egyes panaszokat, és ha ez nem lehetséges, tájékoztatnia kell az ügyfelet ezen időszak alatt, amikor a panaszt figyelembe veszik;

XII. Záró rendelkezések

 • 12.1 Bolf Sp. z o.o. Sp.K. az összes termékkép, grafika és logó tulajdonosa, és teljes szerzői joggal rendelkezik rájuk. Bolf Sp. z o.o. Sp.K. szintén rendelkezik megfelelő licenccel a hirdetési bannerek létrehozására használt fotók használatával. A másolás, átdolgozás, megosztás, közzététel és felhasználása értékesítési célokra tilos és büntetőjogi szankciókat eredményezhet. Bolf Sp. z o.o. Sp.K. nem engedélyezik felhasználásukat, terjesztésüket és terjesztésüket írásbeli ismeretek és beleegyezés nélkül a szerzői jogok megsértése és a szellemi tulajdon védelme miatt;
 • 12.2 A Bolf. Sp. z o.o Sp.k és az Ügyfél, aki a Ptk. 221. pontja szerint fogyasztó, között felmerülő lehetséges viták az illetékes bíróságoktól függően a Polgári Perrendtartás vonatkozó rendelkezéseinek rendelkezéseivel összhangban történik,
 • 12.3 A Bolf Sp. z o.o. Sp. k. webáruház üzemeltetője, és az Ügyfél között, aki nem felhasználó a Ptk. 221 pontja szerint felmerülő esetleges viták a Bolf Sp. székhelyén az illetékes bíróságok hatáskörébe tartozik. z o.o. Sp.K. ;
 • 12.4 A fogyasztói jogviták rendezésére vonatkozó online rendszerről és a 2006/2004 / EK és a 2009/22 / EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően. ODR a fogyasztói jogvitákban) (Dz.Urz.UE.L No. 165, 1. o.), az Ügyfeleknek joga van a vállalkozókkal szembeni vitákat online értékesítési szerződések vagy szolgáltatásnyújtási szerződések megkötésére az EU online platformján keresztül bíróságon kívül rendezni. A panaszt a következő weboldalon lehet benyújtani: http://ec.europa.eu/consumers/odr E-mail cím: Bolf Sp. z o.o. Sp.K. ez az eljárás igényei szerint a bolt@bolf.hu.
 • 12.5 Az a fogyasztó, aki a Lengyel Köztársaság fogyasztója, jogosult a panaszokat és jogorvoslatokat megvizsgálni: 1) a vajdasági ellenőrök kereskedelmi ellenőrzési közvetítői tevékenysége révén, 2) a vajdasági ellenőrök állandó fogyasztói bíróságoktól a kereskedelmi ellenőrzéshez.
 • 12.6 A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a lengyel jog rendelkezéseit kell alkalmazni, beleértve a Polgári Törvénykönyvet, az Elektronikus Szolgáltatásról szóló törvényt, a Szerzői jogok és a kapcsolódó jogok törvényét, valamint a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit.
 • 12.7 A Felek kizárják az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Árukereskedelmi Szerződésének alkalmazását.
pixel