Ajándékkártya - Szabályzat

SZABÁLYZAT BOLF VÁSÁRLÁSI KÁRTYA KIBOCSATÁSÁRÓL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁRÓL Bolf.hu – EGYÉNI ÜGYFELEKNEK

§ 1.

 • A jelen szabályzatban használt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
 • 1) Az ajándékkártya kibocsátója (a továbbiakban: Kibocsátó) – "BOLF Korlátolt Felelősségű Társaság" (székhelye: Zielona Góra, cégjegyzékszám: 0000529285, bejegyző hatóság: Zielona Góra Regionális Bíróság – VIII. Gazdasági Osztály KRS, adószám: 9291861928, cím: Kożuchowska utca 32., 65-364 Zielona Góra;
 • 2) Ajándékkártya (a továbbiakban: Kártya) – A Kibocsátó által elektronikus formában kiállított bemutatóra szóló, értékkel rendelkező, betű-szám vagy csak számformátumú kóddal ellátott kupon (elektronikus- vagy nyomtatott kártya formátumban), mely felhatalmazza a Felhasználóját a Kártyán felhalmozott összegnek termékekre történő beváltására a felhasználási időn belül. A Kártyához elektronikus formában rögzített érték tartozik azzal a kikötéssel, hogy a Kártya nem bankkártya, illetve nem olyan, a törvényi előírások hatálya alá eső elektronikus fizetőeszköz, amelyre vonatkoznak a termékekre és szolgáltatásokra érvényes adószabályok, ezzel egyidejűleg a Kibocsátó csak kiadási bizonylatot vagy terhelési értesítőt bocsát az Ügyfél részére. A Kártyát az azon feltüntetettől eltérő üzletben felhasználni nem lehet.
 • 3) Ügyfél – a Kibocsátótól a Kártyát igénylő személy;
 • 4) Felhasználó – a Kártya mindenkori bemutatója;
 • 5) • Kibocsátási érték – a Kártyához rendelt összeg, az Ügyfél által meghatározva, melynek erejéig a Felhasználó a Kibocsátó által megjelölt üzletben áruvásárlásra jogosult. A Kártyák címletei, melyek az üzletben vagy a Bolf.hu webáruházában felhasználhatók: 5 000 Ft, 10 000 Ft, 20 000 Ft;
 • 6) Bolf.hu webáruház – a https://www.bolf.hu/ internetes címen működő webáruház, mely lehetőséget biztosít az internetes vásárlásra feljogosító Kártya felhasználására;
 • 7) Bolf Kft. üzlete – mely természetben a Kożuchowska utca 32., 65-364 Zielona Góra címen található;
 • 8) tranzakció – a Kártya felhasználásával végrehajtott művelet, amely termék megvásárlására irányul, és melynek során bármelyik Kártyatípust a Felhasználó a lejárati időn belül többször is felhasználhat az adott Kártya értékének erejéig. A tranzakció végrehajtásával a Kártyához kötődő jogosultságok megszűnnek, egyúttal annak Felhasználója nem formál semmilyen további követelést a Kibocsátó felé a Kártya megszerzésével összefüggésben, különös tekintettel annak megvásárlási- vagy felhasználási összegével kapcsolatosan.

§ 2.

 • 1. A kártyákon numerikus, betűkód található, mely a felhasználható érték elektronikus hordozója és mely a grafikus ábrázoláson került feltüntetésre.
 • 2. A kártya kizárólag a tranzakcióhoz használható.
 • 3. A kártyának érvényességi ideje van, a kártyán felhalmozott érték kizárólag a kártyán feltüntetett időben használható fel. Az érvényességi idő lejárata után a kártya lejár, és a Felhasználónak nincs joga a Kibocsátóval szemben új kártya igénylésére, különösen a kártyáért kifizetett és a kártyán lévő felhasználható összeggel kapcsolatban.
 • 4. A Kibocsátó nem vállal felelősséget az Ügyfél által elkövetett hibák tekintetében a kártya létrehozása közben, például a kártya illetéktelen személyhez való elküldése miatt (pl. rossz e-mail cím megadása miatt). Az Ügyfélnek vagy a Felhasználónak jogában áll jelenteni, ha a kártya elveszne, vagy tönkre menne a kártya blokkolása érdekében. A kártya blokkolása azonnal megtörténik, de legkésőbb a következő munkanapon.
 • 5. Az Ügyfélnek, aki egyben Felhasználó is jogában áll elállni a szerződéstől a vásárlást követő 14 napon belül, a kártya a Felhasználó e-mail címére elküldését követően. A vásárlástól való elállás megtörténhet e-mailen a Kiállító e-mail címére küldve. Ebben az esetben a kártya azonnal deaktiválásra kerül, nem később, mint a következő munkanapon, miután a Kiállító megkapja a kártya vásárlásától való elállással kapcsolatos üzenetet.
 • 6. Ha az Ügyfél él a Kártya vásárlásától való elállási jogával (vagyis, ha küld egy e-mailt az elállási szándékával), az Ügyfél garantálja, hogy míg a kártya deaktiválásra kerül nem használja azt föl. Ha az Ügyfél e-mailjének beérkezése és a deaktiválás között, az Ügyfél használja a kártyát, a Kiállító nem lesz köteles visszatéríteni a kártyán található összeget.

§ 3.

 • 1. A kártya a Felhasználó részére történő elküldésének feltétele az, hogy feltöltse azt a felhasználandó összeggel.
 • 2. A Kiállító nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó nem tudja felhasználni a Kártyát, olyan lehetetlenségekből adódó következmények miatt, amelyért a Kiállító nem felel, főleg ha a kártya elveszti érvényességét, vagy azért, ha a kártyán túl alacsony összeg található és mely nem éri el az áruházban található termékek értékét.
 • 3. A Kiállító nem vesz rész a Falhasználó és az Ügyfél közötti jogviszonyban.

§ 4.

 • 1. Kártyát csak olyan ügyfél készíthet, aki a webáruház felhasználója és be van jelentkezve.
 • 2. A kártya megvásárolható az Ügyfél által a Kiállító által rendelkezésre bocsátott applikáción keresztül, mely megtalálható a www.bolf.hu oldalon.
 • 3. A kártya digitális formában történő megvásárlásához az Ügyfél köteles betartani az applikációban feltüntetett eljárást.
 • 4. Az applikációnak köszönhetően az Ügyfél megadhatja a digitális kártya: értékét (a levásárolható összeg értékét), a falhasználási időt, a Felhasználó adatait (e-mail cím), a kézbesítés időpontját egy egyedi személyre szabott üzenetet a Felhasználó számára.
 • 5. A küszöbárengedmények a termékek vásárlása során kerülnek felszámításra.
 • 6. Az internetes promóciók és a küszöbárengedmények nem vonatkoznak a Denley.pl üzletben történő vásárlásra Lengyelországban.

§ 5.

 • 1. A Felhasználó kizárólag az Ügyfél által előzőleg aktivált kártyát használhatja, mely feltöltésre került a felhasználható értékkel.
 • 2. A kártya nem cserélhető be pénzre.
 • 3. A Kiállító, az Ügyfél illetve a Felhasználó érdekében fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél vagy a Felhasználó kérésére ideiglenesen blokkolja a Kártya használatát.
 • 4. A Kártya Felhasználója a Bolf.hu oldalon úgy használhatja a Kártyát, ha megadja a kártyán szereplő egyedi kódot, az egyértelműen feltüntetett helyen: „Kód megadásának helye” és az egyedi PIN kódot. A kosár értéke csökkentésre kerül abból az értékből mely még felhasználható a Kártyán. Az elvégzett tranzakció egyenértékű a vásárlással és adóköteles.
 • 5. Ha háromszor rosszul kerül beírásra a PIN kód a Kártya blokkolásra kerül. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal: 06709075553. A kártya kizárólag elektronikus környezetben olvasható, vagyis minden művelet ellenőrzésre kerül az elfogadhatóságát illetően és az összeg megállapítását illetően is, mely felhasználható az áruházban.
 • 6. Abban az esetben, ha a Felhasználó által vásárolt termékek összege meghaladja a kártyán lévő összeget, a vásárlást úgy lehet véglegesíteni, ha a Felhasználó kiegyenlíti a különbözetet a Szabályzatban meghatározottak szerint.
 • 7. Abban az esetben, ha a vásárlás összege alacsonyabb, mint a Kártyáról felhasználható összeg, akkor a Kártyán maradó összeg egy későbbi vásárlás során kerülhet felhasználásra a Kártya érvényességének végéig. Nincs lehetőség a fennmaradó összeg készpénzben való kifizetésére.
 • 8. Az Ügyfél csak egy kártyát használhat egy megrendelés során. A kártyákat nem lehet összevonni.
 • 9. A kártya használata során a Felhasználó, használhat kedvezménykódokat.

§ 6.

 • 1. A Kártya a meghatározott érvényességi idő végéig használható, a tranzakció elvégzéséig, vagy a kártya blokkolásáig az Ügyfél, vagy a Falhasználó kérésére.
 • 2. A Kártya elvesztése esetében lehetőség van a Kártya blokkolására a Kiállító által, a Felhasználó kérésére az ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy e-mailen: bolt@bolf.hu. A Kiállító nem felel a Falhasználó által a bejelentés által végzett tranzakciókért. A Kártya felfüggesztésének feltétele, az hogy a Felhasználó megadja a kártyán feltüntetett kedvezménykódot.
 • 3. A Kiállító jogában áll visszautasítani a Kártya felhasználását:
  • a. a kártya érvényességének lejárata után, vagy ha már nem aktív a kártya;
  • b. ha a kártyán nincs megfelelő mennyiségű, felhasználható összeg a megrendelt termékek ára magasabb;
  • c. technikai problémák esetében, melyek akadályozzák a használatot, és melyek a Kiállító által nem befolyásolt okok miatt történtek.
 • 4. A Kártya használata akkor is érvényes tranzakciónak számít, ha a tulajdonosa nem legális úton jutott hozzá, hacsak nem a Kártya a bejelentést követően nem kerül blokkolásra a Kiállító által a Szabályzatban leírtak szerint.
 • 5. A Felhasználó a webáruházban érvényes módon tudja a termékeket kicserélni. Az a Felhasználó, aki visszaküldi a terméket, kap egy ajándékutalványt PDF formátumban a visszaküldött termék értékével.
 • 6. A reklamáció figyelembe vétele a Felhasználó javára. Ha probléma adódik a tranzakció, a Kártya használata során, a Felhasználó jelentse be ezt a Kiállítónak telefonon, vagy az alábbi e-mail címen keresztül: bolt@bolf.hu
 • 7. A Kártyákkal kapcsolatos reklamációkat a Kiállító írásban fogja kivizsgálni, 14 napon belül az írásos panasz beérkezését követően az Ügyfél, vagy a Felhasználó által. A Reklamációkat írásban kell elküldeni a Kiállító székhelyére.

§ 7.

 • 1. A jelen Szabályzatban nem szereplő kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
 • 2. Az Ügyfél a Kártya kifizetését megelőzően, és a Felhasználó a Kártya használata előtt köteles elolvasni ezt a Szabályzatot, és betartani a rendelkezéseit.
 • 3. E rendelkezések tartalma a https://www.bolf.hu/ weboldalon található meg, valamint a Kiállító zielona górai központjában az alábbi címen ul. Kożuchowska 32. A Kiállító köteles az Ügyfél / Felhasználó rendelkezésére bocsátani a jelen Szabályzatot írásban, minden írásban beadott kérés alkalmával.
 • 4. A Kiállító fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa ezeket a szabályokat, vagy indoklás nélkül törölje a programot. A Kiállító a változásokról 3 nappal előre értesíti az internetes áruház webhelyén az alábbi címen: https://www.bolf.hu/ a Felhasználókat, valamint az üzletben és a székhelyen Zielona Górában, Kożuchowska 32. A Szabályzat módosítása nem sértheti azoknak az Ügyfeleknek a jogait, akik a Szabályzat módosítása előtt vásárolták a kártyát.
pixel